Ovi -
we cover every issue
newsletterNewsletter
subscribeSubscribe
contactContact
searchSearch
Oxterweb  
Ovi Bookshop - Free Ebook
Join Ovi in Facebook
Ovi Language
Ovi on Facebook
Stop violence against women
Murray Hunter: Opportunity, Strategy and Entrepreneurship
Stop human trafficking
 
BBC News :   - 
iBite :   - 
GermanGreekEnglishSpanishFinnishFrenchItalianPortugueseSwedish
Kidutus kunniaan
by Matti Ripatti
2007-12-01 10:23:55
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author
DeliciousRedditFacebookDigg! StumbleUpon
Tarkoitus pyhittää keinot. Niinhän hokema meille vakuuttaa, mutta sananparsien yleiseen tapaan sen opetus on syvästi epäilyttävä. Yhtä napakkaa vastalausetta on vaikea keksiä, joten täytyy tyytyä monisanaisempaan muotoiluun. Tähän tapaan: ei ole olemassa niin ylevää päämäärää, että se pyhittäisi kaikki kuviteltavissa olevat keinot. Sen sijaan on olemassa keinoja, jotka turmelevat kauneimmankin tarkoituksen.

Kidutus kuuluu niihin. Nyt kun maailmaa toistaiseksi hallitsevan valtion korkeimmalla tasolla hyväksytään kidutus, se epäilemättä leviää yhä laajemmalle. Tämä on Yhdysvaltain nykyisen presidentin ja hallinnon perintöä ei vain Yhdysvaltain kansalaisille, vaan meille kaikille. Kidutuksen hyväksynnän puolesta työskentelee tämän hetken mahtavin propagandakoneisto, nimittäin yhdysvaltalainen populaarikulttuuriteollisuus.

Jo Aldous Huxley antiutopiaromaanissaan Uljas uusi maailma nimesi television kaikkien aikojen tehokkaimmaksi moraalia ja sosiaalisuutta luovaksi voimaksi. Huxley oli kenties profeetallisempi kuin itsekään tajusi, kirjoittihan hän teoksensa jo 1930-luvun alussa.

Moraali ja sosiaalisuus ovat tässä kielenkäytössä ikään kuin arvovapaita käsitteitä – moraalia se on julmurinkin moraali, ja sosiaalisuutta on myös vähemmistöjen kimppuun yhteistuumin käyvien enemmistöjen keskinäinen sosiaalisuus.

Niin sanoakseni tavanomaisen väkivallan televisio on jo normalisoinut. Toimintaelokuvat ja sarjafilmit rakentuvat väkivallan perustalle – kaikki konfliktit viime kädessä ratkaistaan väkivallalla, ja väkivalta on mahdollisuutena alati läsnä niiden todellisuudessa. Suuren yleisön kyky erottaa fiktiota faktasta on tunnetusti olematon, ja niinpä uhkailun, pahoinpitelyn ja murhaamisen keskeisyys kuvitteellisissa tv-sarjoissa muuntuu todellisen vaaran tunteeksi vaikkapa Helsingin kaduilla. Jotka suomalaisen elämänmenon hätkähdyttävästä väkivaltaisuudesta huolimatta ovat tosiasiassa turvallisia – joka tapauksessa turvallisempia kuin kodit tai kapakat.

Nyt tv-sarjoissa yhä useammin joutuu kohtaamaan lyömisen ja ampumisen lisäksi myös kidutusta. Kidutusta, jota harjoittavat hyvät ihmiset ehdottomasti hyvien asioiden puolesta. Kidutusta, jolle on luotu oikeutus, jota on vaikea kyseenalaistaa muuten kuin periaatteessa. Periaatteessa, joka horjuu käytännön edessä.

On jotensakin hankalaa vastustaa toimia, joilla tähdätään täysin viattomien sivullisten suojeluun kaamealta kuolemalta tai muulta kohtuuttomalta kohtalon iskulta. On vaikea puolustaa sydämettömän terroristin tai sairaan pedofiilin ihmisarvoa ja siitä seuraavia ihmisoikeuksia. Jos pientä kärsimystä aiheuttamalla pelastetaan tuhansien henki ja terveys, onko kidutuksesta koituva hinta ihmisyydelle muka liian korkea? Varsinkin, kun kidutettava oikeastaan on ihminen vain nimellisesti.

Kidutuksen yleistymistä myös fiktion maailmassa tuskin – ja toivottavasti ei – voi selittää tarkoituksellisella mielipiteidenmuokkauksella eli viihdeteollisuuden taipumisella Yhdysvaltain hallituksen tahtoon. Toisaalta tuskin voi myöskään kiistää, etteikö kansakunnan ylimmältä taholta säteilevä hyväksyntä epäinhimillisille menetelmille vaikuttaisi myös sepitemaailmojen luojiin.

Ja niin syntyy kierre, noidankehä. George W. Bush epäilemättä ottaa mallia fiktiotodellisuudesta, joka puolestaan ottaa vaikutteita tositoimien maailmasta, ja niin kierre kiihtyy. Tässä on se todellinen Pahan akseli, jonka ympäri pallomme tai sen niin sanotusti läntinen osa pyörii.

Jos Yhdysvaltain seuraava presidentti onnistuu löytämään itselleen jonkin toisen tehtävän ja toisen identiteetin kuin sankarillisen häikäilemättömän sotapäällikön, onkin kiintoisaa nähdä, pystyykö hän korvaamaan tämän akselin jollain muulla. Vai onko markkinalogiikka, joka suosii vaivatta myytävää henkistä roskaruokaa, niin väkevä voima, ettei sitä enää pysäytä mikään tosimaailman tapahtuma?

    
Print - Comment - Send to a Friend - More from this Author

Comments(0)
Get it off your chest
Name:
Comment:
 (comments policy)

© Copyright CHAMELEON PROJECT Tmi 2005-2008  -  Sitemap  -  Add to favourites  -  Link to Ovi
Privacy Policy  -  Contact  -  RSS Feeds  -  Search  -  Submissions  -  Subscribe  -  About Ovi